top of page

Aanmelden.

Nadat je een verwijzing hebt ontvangen van je huisarts kun je je via het juiste formulier aanmelden. De verwijsbrief ontvangen wij graag als een scan of foto via e-mail, of direct van de huisarts via ons beveiligde mailadres. Zodra het intakeformulier bij ons retour is, word je geplaatst bij een passende behandelaar en wordt door de behandelaar contact met je opgenomen voor het plannen van een of meerdere intakegesprekken. Na het inplannen van het intakegesprek krijg je per mail een uitnodiging voor het online invullen van een of meerdere vragenlijsten. We willen je verzoeken deze vragenlijsten uiterlijk één week voor het eerste gesprek in te vullen, zodat de behandelaar zich vooraf in kan lezen.

0-4 jaar

Voor het aanmelden van jullie kind of baby jonger dan 4 jaar, graag onderstaand formulier invullen. 

4-12 jaar

Voor het aanmelden van jullie kind met een leeftijd tussen 4 en 12 jaar, graag onderstaand intake- én toestemmingsformulier invullen. 

12-18 jaar

Voor het aanmelden van jullie kind met een leeftijd tussen 12 en 18 jaar, graag onderstaand intake- en toestemmingsformulier invullen. Daarnaast vragen we de jeugdige ook zelf een intakeformulier in te vullen, volg daarvoor de tweede link.

bottom of page