top of page

Klachten.

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je als ouder of kind niet tevreden bent. Wij bieden je daarom vier mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

 

Melden bij een van onze professionals.

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze professionals. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de praktijkhouder, Melanie Bakker, van Praktijk Lucas. Er wordt dan binnen 10 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De praktijkhouder zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen. Vanzelfsprekend heb je altijd het recht om rechtstreeks contact op te nemen met onze onafhankelijke externe klachtenfunctionaris zonder tussenkomst van Praktijk Lucas.

Externe klachtenfunctionaris.

Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Praktijk Lucas. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je ook altijd het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. 

 

Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Praktijk Lucas via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Geschilleninstantie.

Lost een gesprek met de externe klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kún je ervoor kiezen een rechtszaak aan te spannen, maar je kunt er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg. Geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg.

AKJ vertrouwenspersoon.

Een andere mogelijkheid is om een vertrouwenspersoon in te schakelen via www.akj.nl. De vertrouwenspersoon is de brug tussen mensen en praktijken. Als er dingen niet goed lopen in de hulpverlening, is de vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen. Altijd samen met het kind, de jongere of de ouder/verzorger. Samen met hen zoeken zij uit wat er aan de hand is. Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Van hulp bij klachtbrieven of e-mails schrijven, tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook legt de vertrouwenspersoon uit wat de rechten en plichten zijn. Een vertrouwenspersoon zal wat jij vertelt nooit openbaar maken. Behalve wanneer er iets verteld wordt dat gevaarlijk is voor jou of de mensen om je heen. Dat bespreekt de vertrouwenspersoon altijd eerst met jou. Er gebeurt niets buiten jou om. De vertrouwenspersoon houdt zich aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en aan het protocol kindermishandeling. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, dus hij of zij werkt niet voor de praktijk. Wie met jeugdhulp te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen voor een afspraak.

bottom of page