top of page

Klachten.

Lucas vindt het belangrijk dat cliënten aangeven wanneer zij het ergens niet mee eens zijn. Mocht je het van belang vinden om een klacht in te dienen, dan zijn er drie mogelijkheden.

 

  1. Voor klachtopvang kun je terecht bij de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, of bij haar/zijn leidinggevende. In het beginsel is het wenselijk dat een klager zijn ongenoegen, liefst zo spoedig mogelijk, rechtstreeks bespreekt met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Dat biedt de gelegenheid om gezamenlijk te kijken naar een gepaste oplossing. 

  2. Mocht er hierna nog geen oplossing zijn gevonden kan men zich richten aan de Interne Klachtencommissie van Lucas. Te benaderen middels het insturen van het Klachtenformulier en de machtiging tot het verkrijgen van behandelgegevens naar info@praktijklucas.nl met in het onderwerp van de mail “Klacht Interne Klachtencommissie”. 

  3. Wanneer je wenst dat de klacht wordt voorgelegd aan een onafhankelijke externe klachtencommissie (P3NL) kun je de klacht middels het registratieformulier en de machtiging tot het verkrijgen van behandelgegevens te versturen naar P3NL Postbus 14081, 3508 SC Utrecht of mail naar info@p3nl.nl.

Download hier het klachtenformulier.

bottom of page