top of page

Verwijzers.

Wij zijn een kleine jeugdhulp instelling. Cliënten kunnen naar ons verwezen worden voor basis- en specialistische GGZ. Bij psychotische problematiek, acute suïcidaliteit en ernstige eetstoornissen raden wij aan naar een grotere instelling te verwijzen. 

Wachttijden.
De wachttijden zijn een schatting. In sommige gevallen, bij meer complexe problematiek, kan de wachttijd langer zijn. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Op dit moment hebben we een korte wachttijd en kan intake plaatsvinden twee tot drie weken na aanmelding. Let op, de wachttijd gaat pas in vanaf het moment dat het hele dossier compleet is. Dit houdt in dat er een verwijsbrief is en het toestemmings- en intakeformulier retour bij de praktijk zijn. Aanmelden kan via onze site, door het aanmeldformulier in te vullen.

Voor het digitaal versturen van een verwijzing vragen wij om gebruik te maken van ons beveiligde mailadres.

bottom of page