top of page

Kees

Ambulant Begeleider

Al vanaf jongs af aan kwam ik erachter dat ik werken met mensen ontzettend leuk vind. In gesprekken met vrienden en familie is het altijd het stukje zingeving wat mij het meest intrigeert. Ik heb jarenlang op verschillende woongroepen gewerkt met cliënten met een verstandelijke beperking. Ik probeer op een fijne en passende manier contact met cliënten te maken en werk samen met de cliënt en zijn gezin aan doelen die we stellen in de behandeling en begeleiding. Ik werk vanuit de visie van GentleTeaching. Bij Gentle Teaching ligt het accent niet op het ontwikkelen van praktische vaardigheden of het afleren van 'ongewenst gedrag', maar op het ontwikkelen van onvoorwaardelijke relaties. Als de relatie met een kind of adolescent goed en onvoorwaardelijk is, kunnen we hem op een veilige en liefdevolle manier helpen problemen op te lossen zonder dat dat voor hemzelf of de omgeving schadelijk is.


Bij Lucas werk ik vooral met jongeren tussen 10 en 18 jaar. Ik werk meestal niet zo traditioneel in een behandelkamer, maar trek er met een jongere vaak op uit buiten de praktijk. Regelmatig zie ik dat jongeren er baat bij kunnen hebben om fysieke activiteiten te combineren met therapie. Om een situatie te creëren waarin een jongere wordt uitgedaagd aan zijn doelen te werken, onderneem ik activiteiten zoals jumping, boulderen, boxen, mountainbiken, activiteiten bij de boer of in het park. Afhankelijk van de jongere en zijn individuele ontwikkelingsbehoeften worden deze activiteiten afgestemd.

Kees
bottom of page