top of page

Wat wij doen

Floorplay.

De naam zegt het al: FloorPlay gaat over ‘op de grond spelen’, op ooghoogte van het kind. FloorPlay is een methodiek waarbij ouders meegaan in de beleving van het kind, met als doel meer contact met het kind te krijgen en het kind te stimuleren en ondersteunen in zijn ontwikkeling.

Ouderbegeleiding.

Ouderschap heeft niet alleen invloed op de relatie met je partner maar op meer vlakken in het leven dat we gewend waren voor de komst van een kindje.

Orthopedagogische hulp.

Een orthopedagoog is specialist in de opvoeding en kan helpen bij alledaagse opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken maar ook bij meer complexe opvoedings- en ontwikkelingssituaties.

Diagnostisch onderzoek.

Om gedrags- en leerproblemen te onderzoeken, verrichten wij psychodiagnostisch onderzoek: gesprekken, vragenlijsten, tests en observaties. De resultaten van het onderzoek geven niet alleen een mogelijke verklaring voor bepaald probleemgedrag weer, ook komen mogelijke oplossingen en behandeladviezen in beeld.

Intelligentie-onderzoek.

Een intelligentie-onderzoek, ook wel IQ-test, is nodig wanneer twijfels bestaan over de intellectuele capaciteiten van het kind of wanneer indicatiestelling voor bijvoorbeeld speciaal onderwijs nodig is.

Orthodidactisch onderzoek.

Een orthodidactisch onderzoek is specifiek gericht op de schoolvorderingen van rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spellen en wordt uitgevoerd door een van onze orthopedagogen.

Persoonlijkheidsonderzoek.

Een persoonlijkheidsonderzoek kan helpen bij de verklaring waarom een kind niet lekker in zijn vel zit. Dit wordt ook wel een sociaal-emotioneel onderzoek genoemd en geeft inzicht bij vragen die gaan over faalangst, de zelfbeleving van het kind (hoe kijkt hij tegen zijn eigen kunnen aan) en zijn schoolbeleving.

Slaap bij kinderen.

Eén op de vier kinderen onder de 5 jaar heeft een slaapprobleem. Een slaapprobleem klinkt meteen vrij heftig, misschien heb je zelf wel het gevoel ‘deze fase uit te kunnen zitten’. Slapen is in veel gevallen niet iets dat vanzelf komt, het is een vaardigheid die je kindje kan leren.

bottom of page