top of page

Melanie

Forensisch Orthopedagoog en Praktijkhouder

Na het doorlopen van de lagere en middelbare school ben ik afgestudeerd aan de iPabo te Amsterdam. Ik heb daar succesvol een excellentietraject met een specialisatie voor het oudere kind gevolgd. Daarnaast ben ik middels een uitstroomprofiel gespecialiseerd in opbrengstgericht werken bij rekenen-wiskunde. Al vanaf mijn studietijd begeleid ik kinderen en jongeren zowel gedragstherapeutisch als leerwegondersteunend.

Naast de onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs, ben ik ook in het bezit van een masterdiploma Forensische Orthopedagogiek, behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Als Forensisch Orthopedagoog ben ik opgeleid om als multidisciplinair denkend (gedrags)deskundige te werken binnen de Jeugdhulpverlening. Tijdens mijn opleiding heb ik kennis opgedaan van het ontstaan van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen die vragen om justitieel ingrijpen of waarbij justitieel ingrijpen dreigt. Zoals niet alleen agressie, maar ook angst, depressie en trauma's voortkomend uit kindermishandeling en -verwaarlozing. Ik heb naast (ortho)pedagogiek ook kennis van psychopathologie, criminologie, strafrecht, civiel recht, bestuurs- en beleidskunde.


In de praktijk betekent dit dat ik vanuit een opvoedingsgericht perspectief bijdraag aan diagnostiek, advies, preventie, behandeling en ontwikkeling van beleid in mijn eigen praktijk. Binnen mijn werk voer ik risicotaxatie en diagnostiek bij ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen uit en werk ik aan preventie en behandeling van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen, met aandacht voor evidence-based methoden. De zorg vanuit Lucas is gebaseerd op het meervoudig risicomodel, de ontwikkelings- en levensloopbenadering en/of het bio-ecologisch perspectief, alsook op de what-works-benadering en het denken in termen van effectiviteit.

Ik ben moeder van twee heerlijke jongetjes: Thomas (2019) en Owen (2020). Ik word gedreven door groot commitment om kinderen te helpen op te groeien in een fijne en veilige omgeving. Door diagnostiek en begeleiding help ik ouders bij de opvoeding van hun kind. Mijn doel is altijd om het plezier in opvoeding bij ouders terug te brengen, in verbinding met hun (ex-)partner en kind. Ik bied in mijn eigen praktijk jeugdhulp aan zoals wordt omschreven in de jeugdwet. De term jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en ondersteuning (opvoedingsvragen, opvoedhulp en jeugd-ggz) variërend van licht ambulant tot en met intensieve, gespecialiseerde zorg. Ik kan ondersteuning bieden bij opvoeden en opgroeien en bijdragen aan hulpverlening en behandeling.

Melanie
bottom of page