Team Lucas.

Wie zijn wij?

IMG_8022.jpeg

Lucas.

De praktijk

Lucas is een praktijk voor (forensische) orthopedagogiek en training. Ouders van baby’s, kinderen en jeugdigen waarbij gedrags-, of ontwikkelingsproblemen spelen kunnen bij Lucas terecht voor orthopedagogische hulpverlening. Een orthopedagoog is specialist in de opvoeding en kan helpen bij alledaagse opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken maar ook bij meer complexe opvoedings- en ontwikkelingssituaties. Bij Lucas werken we vanuit de meest recente wetenschappelijke kennis en van daaruit geven we praktische adviezen aan ouders.

Heb jij een huilbaby? Een peuter met driftbuien, uitdagend gedrag en luistert hij niet? Is jouw tiener agressief (fysiek of verbaal), opstandig of laat hij sociaal onaangepast gedrag zien? Of heeft jouw kind een trauma meegemaakt? Een intake is altijd vrijblijvend en kosteloos. Om te begrijpen wat er aan de hand is en welke hulp nodig is, is eerst een uitgebreide intake nodig. We bespreken daarin het gedrag van jouw kind en waar dit eventueel door verklaard zou kunnen worden. We nemen daarna de mogelijkheden door die Lucas kan bieden. Van een telefonisch consult waarin je opvoedingsadvies krijgt tot een uitgebreid onderzoek en een advies voor behandeling.

Melanie van Hoek.

Forensisch Orthopedagoog (MSc),leerkracht basisonderwijs en moeder.

Na het doorlopen van de lagere en middelbare school ben ik afgestudeerd aan de iPabo te Amsterdam. Ik heb daar succesvol een excellentietraject met een specialisatie voor het oudere kind gevolgd. Daarnaast ben ik middels een uitstroomprofiel gespecialiseerd in opbrengstgericht werken bij rekenen-wiskunde. Al vanaf mijn studietijd begeleid ik kinderen en jongeren zowel gedragstherapeutisch als leerwegondersteunend.

Naast de onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs, ben ik ook in het bezit van een masterdiploma Forensische Orthopedagogiek, behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar de rol van ouderlijke weerstand in PMTO-behandelingen. Parent Management Training - the Oregon model (PMTO, Patterson, 2005) is een effectieve oudertraining voor het verminderen van externaliserend probleemgedrag van jeugdigen (Thijssen, Vink, Muris, & De Ruiter, 2016). Ik onderzocht wat de relatie tussen ouderlijke weerstand in PMTO-behandelingen en verandering in externaliserend probleemgedrag van het kind en de lengte van afgeronde behandelingen was.

Ik ben moeder van twee heerlijke jongetjes: Thomas (2019) en Owen (2020). Ik word gedreven door groot commitment om kinderen te helpen op te groeien in een fijne en veilige omgeving. Door diagnostiek en begeleiding help ik ouders bij de opvoeding van hun kind. Het doel is altijd om het plezier in opvoeding bij ouders terug te brengen, in verbinding met hun (ex-)partner en kind. Ik bied in mijn eigen praktijk jeugdhulp aan zoals wordt omschreven in de jeugdwet. De term jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en ondersteuning (opvoedingsvragen, opvoedhulp en jeugd-ggz) variërend van licht ambulant tot en met intensieve, gespecialiseerde zorg. Ik kan ondersteuning bieden bij opvoeden en opgroeien en bijdragen aan hulpverlening en behandeling.

DSCF1644_edited_edited.png

Tessa Bakker.

Office Manager

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

123-456-7890

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Lisa Rose

Product Manager

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

123-456-7890

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn