top of page

Orthodidactisch onderzoek

Een orthodidactisch onderzoek is specifiek gericht op de schoolvorderingen van rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spellen en wordt uitgevoerd door een van onze orthopedagogen.

Orthodidactisch onderzoek

Een orthodidactisch onderzoek is specifiek gericht op de schoolvorderingen van rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spellen en wordt uitgevoerd door onze orthopedagoog. Door middel van diverse testen wordt helder in kaart gebracht op welk niveau uw kind zich bevindt. Daarnaast wordt precies aangegeven op welke onderdelen het kind binnen een bepaald vakgebied uitvalt. Ook kijkt de orthopedagoog naar de sterke en zwakke kanten in de kennis van het kind, en naar zijn vaardigheden en werkhouding. ​ De procedure van een orthodidactisch onderzoek door Lucas:

 • Intakegesprek;

 • Orthodidactisch onderzoek​​ naar capaciteiten, leer-, gedrags- en/of sociale-emotionele problemen;

 • Schriftelijke rapportage waarin de indicatie, onderzoeksgegevens, diagnose(s) en het behandelingsplan staan;

 • Bespreking van het onderzoeksrapport met ouder(s);​​

​ Optioneel:

 • Opstellen behandelingsplan

 • Uitvoering interventie;

  • Concrete afspraken maken binnen de mogelijkheden en de beschikbaarheid van ouders, leerkracht en de orthopedagoog;​

  • Uitvoering van de interventie en monitoring;

 • Evaluatie van de effecten: besluiten of de interventie voldoende heeft gewerkt, afgesloten kan worden of dient te worden voortgezet;

 • Schriftelijke eindrapportage.​


bottom of page