top of page

Intelligentie-onderzoek

Een intelligentie-onderzoek, ook wel IQ-test, is nodig wanneer twijfels bestaan over de intellectuele capaciteiten van het kind of wanneer indicatiestelling voor bijvoorbeeld speciaal onderwijs nodig is.

Intelligentie-onderzoek

Een intelligentie-onderzoek, ook wel IQ-test, is nodig wanneer twijfels bestaan over de intellectuele capaciteiten van het kind of wanneer indicatiestelling voor bijvoorbeeld speciaal onderwijs nodig is. Soms sluit het type onderwijs niet goed genoeg aan bij de mogelijkheden van het kind en past een andere onderwijsvorm beter bij het kind. Bij deze vragen kan een intelligentie-onderzoek helderheid bieden. ​

Een intelligentie-onderzoek is meestal onderdeel van een breder onderzoek, bijvoorbeeld een onderzoek naar aandachtsproblemen, leerproblemen (dyslexie), of autisme. Maar een intelligentie-onderzoek kan ook worden gedaan als het beeld dat u heeft van uw kind niet overeenkomt met schoolresultaten of als hulp bij niveaubepaling voor het voortgezet onderwijs. ​

Bij een intelligentie-onderzoek gaat het niet alleen om de totale IQ-score, maar ook om deelvaardigheden (verbale vaardigheden, probleemoplossend vermogen, werkgeheugen, ruimtelijk inzicht enzovoort). Daarnaast wordt tijdens de afname van de test ook een beeld gevormd van de werkhouding (inzet en motivatie) en wijze van informatieverwerking (denk- en leerstrategieën, concentratie en taakspanne). ​

Er zijn verschillende intelligentie-onderzoeken om de cognitieve capaciteiten van kinderen te bepalen. Welk onderzoek het meest geschikt is, is onder meer afhankelijk van de leeftijd van het kind en het doel of de reden van het onderzoek. Een intelligentie-onderzoek kan worden afgenomen bij peuters, kleuters, basisschoolleerlingen, leerlingen uit het voortgezet onderwijs, studenten en volwassenen. Bij Lucas werken we met de IDS-2 (5-20 jaar), WAIS-IV-NL (vanaf 16 jaar), NEPSY-II-NL (5-12 jaar), WISC-V-NL (6-17 jaar), WPPSI-IV-NL (2,5 tot 7 jaar) en Raven's 2 (non-verbaal).


De procedure van een intelligentie-onderzoek door Lucas:

  • Intakegesprek

  • Onderzoek

  • Bespreken van resultaten en advies

  • Schriftelijke rapportage

​ Afname van het onderzoek duurt 1 á 2 dagdelen, afhankelijk van het kind.

bottom of page