Melanie van Hoek.

Forensisch Orthopedagoog (MSc),
leerkracht basisonderwijs en moeder.

Na het doorlopen van de lagere en middelbare school ben ik afgestudeerd aan de iPabo te Amsterdam. Ik heb daar succesvol een excellentietraject met een specialisatie voor het oudere kind gevolgd. Daarnaast ben ik middels een uitstroomprofiel gespecialiseerd in opbrengstgericht werken bij rekenen-wiskunde. Al vanaf mijn studietijd begeleid ik kinderen en jongeren zowel gedragstherapeutisch als leerwegondersteunend.

Naast de onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs, ben ik ook in het bezit van een masterdiploma Forensische Orthopedagogiek, behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar de rol van ouderlijke weerstand in PMTO-behandelingen. Parent Management Training - the Oregon model (PMTO, Patterson, 2005) is een effectieve oudertraining voor het verminderen van externaliserend probleemgedrag van jeugdigen (Thijssen, Vink, Muris, & De Ruiter, 2016). Ik onderzocht wat de relatie tussen ouderlijke weerstand in PMTO-behandelingen en verandering in externaliserend probleemgedrag van het kind en de lengte van afgeronde behandelingen was.

Ik ben moeder van twee heerlijke jongetjes: Thomas (2019) en Owen (2020). Ik word gedreven door groot commitment om kinderen te helpen op te groeien in een fijne en veilige omgeving. Door diagnostiek en begeleiding help ik ouders bij de opvoeding van hun kind. Het doel is altijd om het plezier in opvoeding bij ouders terug te brengen, in verbinding met hun (ex-)partner en kind. Ik bied in mijn eigen praktijk jeugdhulp aan zoals wordt omschreven in de jeugdwet. De term jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en ondersteuning (opvoedingsvragen, opvoedhulp en jeugd-ggz) variërend van licht ambulant tot en met intensieve, gespecialiseerde zorg. Ik kan ondersteuning bieden bij opvoeden en opgroeien en bijdragen aan hulpverlening en behandeling.

M.v.H.