Praktijk Lucas.

Lucas is een praktijk voor (forensische) orthopedagogiek en training. Ouders van baby’s, kinderen en jeugdigen waarbij gedrags-, of ontwikkelingsproblemen spelen kunnen bij Lucas terecht voor orthopedagogische hulpverlening. Een orthopedagoog is specialist in de opvoeding en kan helpen bij alledaagse opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken maar ook bij meer complexe opvoedings- en ontwikkelingssituaties. Bij Lucas werken we vanuit de meest recente wetenschappelijke kennis en van daaruit geven we praktische adviezen aan ouders.

Heb jij een huilbaby? Een peuter met driftbuien, uitdagend gedrag en luistert hij niet? Is jouw tiener agressief (fysiek of verbaal), opstandig of laat hij sociaal onaangepast gedrag zien? Of heeft jouw kind een trauma meegemaakt? Een intake is altijd vrijblijvend en kosteloos. Om te begrijpen wat er aan de hand is en welke hulp nodig is, is eerst een uitgebreide intake nodig. We bespreken daarin het gedrag van jouw kind en waar dit eventueel door verklaard zou kunnen worden. We nemen daarna de mogelijkheden door die Lucas kan bieden. Van een telefonisch consult waarin je opvoedingsadvies krijgt tot een uitgebreid onderzoek en een advies voor behandeling.

Stoornissen.

 • Aandachtsstoornissen

 • Gedragsstoornissen

  • Agressie, opstandigheid​, sociaal onaangepast gedrag

 • Faalangst

Pedagogische ouderbegeleiding/ opvoedingsondersteuning.

 • Huilbaby's of onrustige baby's

 • Hechting

 • Reflux

 • Prikkelgevoeligheid

 • Slaapproblemen

 • Driftbuien

 • Zindelijkheid

 • Jaloezie

 • Geslotenheid

 • Pesten of gepest worden

Ondersteuning op school.

 • Taal- en rekenproblemen

 • Lees- en spellingproblemen

 • Leerproblemen

 • Schrijf(motorische) problemen

 • Werkhouding

 • Planning en organisatie van schoolwerk

IMG_8022.jpeg