Intelligentie-onderzoek.

Een intelligentie-onderzoek, ook wel IQ-test, is nodig wanneer twijfels bestaan over de intellectuele capaciteiten van het kind of wanneer indicatiestelling voor bijvoorbeeld speciaal onderwijs nodig is. Soms sluit het type onderwijs niet goed genoeg aan bij de mogelijkheden van het kind en past een andere onderwijsvorm beter bij het kind. Bij deze vragen kan een intelligentie-onderzoek helderheid bieden.

Een intelligentie-onderzoek is meestal onderdeel van een breder onderzoek, bijvoorbeeld een onderzoek naar aandachtsproblemen, leerproblemen (dyslexie), of autisme. Maar een intelligentie-onderzoek kan ook worden gedaan als het beeld dat u heeft van uw kind niet overeenkomt met schoolresultaten of als hulp bij niveaubepaling voor het voortgezet onderwijs.

Bij een intelligentie-onderzoek gaat het niet alleen om de totale IQ-score, maar ook om deelvaardigheden (verbale vaardigheden, probleemoplossend vermogen, werkgeheugen, ruimtelijk inzicht enzovoort). Daarnaast wordt tijdens de afname van de test ook een beeld gevormd van de werkhouding (inzet en motivatie) en wijze van informatieverwerking (denk- en leerstrategieën, concentratie en taakspanne).


Een intelligentie-onderzoek kan worden afgenomen bij peuters, kleuters, basisschoolleerlingen, leerlingen uit het voortgezet onderwijs, studenten en volwassenen. 
 

De procedure van een intelligentie-onderzoek door Lucas:

  • Intakegesprek

  • Onderzoek

  • Bespreken van resultaten en advies

  • Schriftelijke rapportage

Afname van het onderzoek duurt 1 á 2 dagdelen, afhankelijk van het kind.

Kosten.
  • Leeftijd 4 t/m 6 jaar € 450,-

  • Leeftijd 7 t/m 16 jaar € 550,-

Vergoeding door de gemeente is afhankelijk van de zorgvraag.

Andere onderzoeken.

Klik op een link hieronder voor informatie over andere onderzoeken of om terug te gaan:

Orthodidactisch onderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek

 

Terug naar overzicht